facebook tracking
Avdelning

IT

Connect

 

IT-avdelningen ska vara ett stöd till kärnverksamheten vid Hall Media.

Vårt uppdrag är att leverera moderna gemensamma lösningar och tjänster för att stödja verksamhetsutveckling i syfte att ge Hall Medias anställda möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi jobbar med utveckling av våra digitala tjänster samt underhåll och support av klient och programvara. Vi uppdaterar även telefoner och byter ut datorer efter ett underhållsschema.

På IT-avdelningen arbetar sex personer plus IT-chef. Vi servar cirka 350 medarbetare. Vi är uppdelade på IT Support och IT Utveckling och finns samlade på våning fem i JP-huset i Jönköping.

Vi har även supportavtal med Infomaker gällande redaktionella system och Newscycle Soloutions gällande annonsrelaterad programvara. Vidare har vi två stycken externa konsulter kontrakterade för utvecklingsuppdrag gällande digitala tjänster. När det gäller nätverk, lagring, mejl och telefoni så använder vi Herenco IT för dessa tjänster då dessa är koncerngemensamma resurser.

Vi försöker även sitta ute på några andra kontor bland annat i Skövde, Värnamo och Eksjö.

Varför jobba med oss?

Vårt löfte är att alltid vara närvarande och tillgängliga i det lokala genom vår journalistik, vårt berättande och kommunikation i relevanta och samtida distributionskanaler.

 

  • Vi har

    ...en unik mix av oberoende mediekanaler innehållande journalistik och berättande som når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i.

  • Engagerat

    ...ärligt, målinriktat och tillsammans gör vi vårt oberoende berättande tillgängligt på läsarens villkor.

  • Vi levererar

    ...kvalitativ journalistik, berättande och kommunikation genom samtida distributionskanaler till våra läsare och målgrupper.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor